Od auditu až po plnohodnotné řešení správy povinností klienta dle ZOKB / NIS2

Klienti potřebují komplexní řešení a proto poskytujeme služby od základního auditu povinností a zjištění stavu kybernetické bezpečnosti, až po implementaci celých systémů a jejich úplnou správu.

Umíme poradit

Poskytujeme poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti, GDPR a digitalizace – garantujeme praktické zaměření a zkušenost našich konzultantů.

Dotace

Na realizaci opatření týkající se kyberbezpečnosti můžete získat 100% dotaci z dotační výzvy Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, pokud budete správně připraveni.

Zajistíme analýzu vaší pozice a možností a následně „dotaci na klíč“

Více informací

MKB Online

MKB online je cenově dostupné řešení veškerých vašich povinností našimi specialisty.

Nabízíme externí výkon bezpečnostních rolí Managera, Architekta i Auditora KB pro systémy s vyššími povinnostmi i externí výkon role pověřence pro ochranu osobních údajů.

Více informací

NIS2

Směrnice NIS2 přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově.

Dotýkají se změny vaší organizace? Provedeme identifikaci povinností u vašich služeb a připravíme vás na jejich naplňování.

Kontaktujte nás

Audity

Originální jednotná auditní metodika SEC365 – včetně přehledných a pochopitelných výstupů, bodového hodnocení a benchmarkingu.

Jsme certifikovaným auditorem Zákona a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, ISO/IEC 27001, DORA a nového ZoKB / NIS2.

Nabízíme jedinečný audit zaměřený na povinnosti ze kterých vyplývá případná odpovědnost za škodu managementu. Nabízíme audit odolnosti vůči ransomware útokům.

Více informací

Bezpečnostní architektura

Navrhujeme bezpečnostní architekturu.

Vykonáváme činnosti a role architekta kybernetické bezpečnosti, včetně jednorázového posouzení návrhů bezpečnostních opatření

Připravujeme návrhy ICT architektury, včetně vypracování žádostí o stanovisko a úspěšné projednání s Odborem hlavního architekta DIA.

Kontaktujte nás

Implementace

Implementujeme kompletní systémy řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001, ZoKB, evropského nařízení DORA, novely ZoKB – NIS2.

Návrh a implementace opatření v jednotlivých oblastech, implementace opatření z rozdílové analýzy vůči NIS2.

Vykonáváme odborný technický dozor nad řádnou implementací bezpečnostních nástrojů.

Více informací