S našimi postupy ITCON365 úspěšně a efektivně projdete svou digitální transformací.

Jednotlivé metody Vám pomohou objektivně vyhodnotit stav různých oblastí digitalizace, identifikovat slabé i silné stránky a nastavit efektivní plán rozvoje. Pomocí výkonnostních indikátorů začnete svou digitalizaci transparentně plánovat a měřit.

Protože „co neměříte - to neřídíte"

O nás

Jsme skupina zkušených konzultantů se širokým portfoliem znalostí z IT, digitalizace i business oblasti. Jsme součástí společnosti ITCON Solutions s.r.o., členu skupiny SUDOP.

Naší vizí je být komplexním průvodcem našich zákazníků na cestě jejich digitální transformace, stát na jejich straně a podporovat jejich úspěch. Jsme zcela produktově nezávislí, vždy doporučujeme řešení optimální pro zákazníka.

Poradenské služby ITCON

ITCON 365

Metody pro digitální transformaci zákazníků

S využitím našich unikátních metod ITCON365 pomáháme našim zákazníkům objektivně vyhodnotit jejich vyspělost v různých oblastech digitální transformace a podnikání, přehledně vizualizovat výsledky a nastavit správně plán rozvoje.

Digi365

Hodnocení digitální vyspělosti

Vyhodnoťte si objektivně stav své vyspělosti v digitální transformaci a nadefinujte si
svůj cílový stav. Zpracujte efektivní a transparentní plán svého rozvoje v souladu s legislativou a současnými trendy.

Sec365

Hodnocení stavu kybernetické bezpečnosti

V souladu s legislativou i aktuálními bezpečnostními riziky si vyhodnoťte stav své informační a kybernetické bezpečnosti, definujte slabá místa a rizika a nastavte si plán nápravných technických i organizačních opatření.

BIM365

Hodnocení digitální vyspělosti

Vyhodnoťte si svou vyspělost v digitalizaci stavebnictví a připravenost na nasazení perspektivní metody BIM (Building Information Modeling), definujte svou připravenost na stávající i plánované legislativní povinnosti a oborové normy.

BCM365

Hodnocení připravenosti na mimořádné situace

Pomocí principů BCM (Business Continuity Management) si v souladu s normami ISO vyhodnoťte připravenost na mimořádné a neočekávané situace, související rizika a stav zajištění kontinuity vaší činnosti. Zpracujte si efektivní opatření pro eliminaci rizik.

ITG365

Nastavení efektivního stylu řízení IT

Zaveďte si účinný styl řízení Vaší oblasti IT (IT Governance) v souladu s respektovaným metodickým rámcem ITIL, vyhodnoťte si transparentně současný stav řízení a nastavte si efektivní model řízení jak interně v útvaru IT, tak při komunikaci s uživateli, zákazníky a dodavateli.

eGov365

Vyhodnocení souladu s legislativou

Pomocí této metody určete svoje zákonné povinnosti v oblasti digitalizace, IT, kybernetické bezpečnosti, GDPR a dalších. Předmětem analýzy je stávající i připravovaná legislativa, včetně požadavků na digitalizaci eGovernmentu.

ESG365

Analýza chování organizace v oblasti udržitelnosti

Pomocí této metody vyhodnoťte všechny důležité aspekty v oblasti udržitelnosti –
ESG.

E

(Environmental – Životní prostředí), včetně uhlíkové stopy, znečištění a cirkulární
ekonomiky;

S

(Society – Lidé, společnost), včetně zaměstnanců, spotřebitelů, komunit a produktů;

G

(Government – Řízení podnikání), včetně obchodního chování, nezávislosti, kontroly a etiky.

DITA365

Vizualizace dat a informací pro řízení

Pomocí této metody si zanalyzujete, zpřístupníte a vizualizujete veškeré potřebné informace pro řízení organizace. Formou interaktivních responzivních dashboardů dostává každá manažerská úroveň ve správný čas přesně ty informace, které potřebuje k rozhodování a řízení.