Řízení IT

S využitím celosvětově uznávaných metodických rámců (ITIL, IT4IT, Togaf apod.) a osvědčených Best Practices zavádíme či optimalizujeme efektivní modely řízení oblasti IT u zákazníků v celém životním cyklu IT.

Vždy se snažíme o

optimalizaci celého procesu

Nastavíme pravidla a standardy, včetně katalogu IT služeb a parametrů jejich kvality.

Podle konkrétního prostředí v organizaci definujeme vhodné způsoby formální i neformální komunikace se zákazníky a uživateli IT, včetně osvěty a vzdělávání v oblasti IT a digitalizace.

Často při naší práci využíváme naši metodu ITG365.

Další poradenské služby

Plánování a řízení digitalizace

Zmapujeme legislativní či jiné povinnosti zákazníka v oblasti digitalizace a popíšeme trendy…

Řízení kybernetické bezpečnosti

Provedeme analýzu stavu technických i organizačních bezpečnostních opatření a v souladu s…

Řízení digitalizace ve stavebnictví a BIM

V návaznosti na celkový stav digitalizace vyhodnotíme objektivně vyspělost a připravenost na…

Zajištění kontinuity podnikání

Zmapujeme připravenost organizace na neočekávané situace, havárie či incidenty. V souladu s…

Realizace komplexních manažerských dashboardů

Pro potřeby jednotlivých manažerských úrovní v organizaci vytváříme provázaný systém interaktivních manažerských…

Řízení udržitelnosti

V souladu se stávajícím trendem udržitelnosti se zaměřujeme na systematický přístup k…

Zajištění souladu s legislativou v eGovernmentu

Pro organizace státní a veřejné správy a samosprávy provádíme analýzy stávajících i…