Zajištění kontinuity podnikání

Zmapujeme připravenost organizace na neočekávané situace, havárie či incidenty. V souladu s příslušnými normami ISO naplánujeme a zavedeme systém zajištění kontinuity chodu organizace BCM – Business Continuity Management.

Připravíme a společně se zákazníkem zrealizujeme i rozsáhlé simulace různých neočekávaných situací a vyzkoušíme reálnost plánů obnovy. Přitom často využíváme jako vodítko naši metodu BCM365.

Další poradenské služby

Plánování a řízení digitalizace

Zmapujeme legislativní či jiné povinnosti zákazníka v oblasti digitalizace a popíšeme trendy…

Řízení IT

S využitím celosvětově uznávaných metodických rámců (ITIL, IT4IT, Togaf apod.) a osvědčených…

Řízení kybernetické bezpečnosti

Provedeme analýzu stavu technických i organizačních bezpečnostních opatření a v souladu s…

Řízení digitalizace ve stavebnictví a BIM

V návaznosti na celkový stav digitalizace vyhodnotíme objektivně vyspělost a připravenost na…

Realizace komplexních manažerských dashboardů

Pro potřeby jednotlivých manažerských úrovní v organizaci vytváříme provázaný systém interaktivních manažerských…

Řízení udržitelnosti

V souladu se stávajícím trendem udržitelnosti se zaměřujeme na systematický přístup k…

Zajištění souladu s legislativou v eGovernmentu

Pro organizace státní a veřejné správy a samosprávy provádíme analýzy stávajících i…